Projecten

SignTeach
2014-2017


SignTeach is een Europees Erasmus+ Project en heeft als doel om voor Europese docenten gebarentaal een educatieve website te ontwikkelen. Hierop staan verschillende didactische filmpjes met uitleg, voorbeelden, richtlijnen en meer informatie, gericht op het beroep docent Gebarentaal. Als partner in dit project werkte ik samen met nog 7 andere landen in consortium.
www.signteach.eu

SignTeach an Open European Educational Resource for Sign Language Teachers
Handenlab voor dove kinderen en hun klasgenoten in regulier onderwijs

Handenlab
2015-heden


Handenlab is een cursus gebarentaal van 20 lessen voor horende vrienden van dove kinderen in regulier onderwijs. De curriculumontwerp en de inhoud van dit cursus is door Joni ontwikkeld waarbij ERK-methode is gebruikt.

ENSLT
2013-heden


European Network Sign Language Teachers (ENSLT) is een netwerk voor en door Europese docenten gebarentaal. Het is een organisatie die docenten gebarentaal ondersteunt en stimuleert om het beroep verder te professionaliseren op nationaal en Europees niveau. Joni is een van de oprichters van ENSLT en sinds 2017 vice-president.
www.enslt.eu

European Network Sign Language Teachers
Gebarentaal voor ouders van dove, sh en CI kinderen

Wij Gebaren
2011-heden


Wij Gebaren (voorheen: SignImpact) is een samenwerkingsverband van drs. Mathilde de Geus MSc. van De Geus Advies en Joni. Zij hebben hun kennis en expertise op gebied van gebarentaaldidactiek, ERK, e-learning, pedagogie van dove kinderen, linguïstiek en tweedetaalleerders gebundeld. Ze werken samen aan het leveren van gebarentaalaanbod aan ouders van dove/slechthorende/CI kinderen.

Vlaams GebarentaalCentrum
2012-2013


Joni heeft als taalkundig onderzoeker meegewerkt aan het project Lexicografisch onderzoek van de Vlaamse Gebarentaal (VGT). Haar bijdragen aan het onderzoek heeft o.a. dit document Datacollectie voor lexicografisch onderzoek van de Vlaamse Gebarentaal opgeleverd. Met dit methodologische document als fundament zijn de datacollecties van de VGT in de Vlaamse provincies gerealiseerd.
www.vgtc.be

Vlaams GebarentaalCentrum
AcademieTeam Europees Referentie Kader voor Gebarentalen

ATERK NGT
2009-2013


Dit boek is een product van een unieke samenwerking op het gebied van de Nederlandse Gebarentaal (NGT) tussen Universiteit van Amsterdam (UvA) van waaruit Joni aan dit boek meewerkte, de Hogeschool Utrecht, Kentalis, Vereniging Leraren Levende Talen sectie NGT en SLO. Het bevat een overzicht van het Europees Referentiekader (ERK) zoals aangepast voor gebarentalen. Het doel is dat de ERK-descriptoren zoals geformuleerd overal in Nederland toegepast gaan worden in het onderwijs en bij de bepaling van taalvaardigheidsniveaus van tweedetaalleerders van NGT, in allerlei vormen op diverse niveaus.
ERK voor Talen: Gebarentalen

Canadese ASL curriculum voor ouders
2013-heden


Joni heeft in samenwerking met Kristin Snoddon van Carleton University, Canada en Mathilde de Geus van DGA de Canadese ASL curriculum ontworpen, gebaseerd op ERK-descriptoren voor talen: Gebarentalen. Daarnaast hebben Joni en haar collega Mathilde in Augustus 2014 en Mei 2015 een week lang curriculum development workshop gegeven aan de Canadese docenten Gebarentaal.
Link naar ERK presentatie op WFD, juli 2015.

Carleton University