Wij Gebaren

ERK-modules voor ouders van dove/sh/ci kinderen

⊙Dit pagina wordt momenteel vernieuwd⊙

↝Nieuwe oudermodules opgezet

We hebben vanaf 2011 nieuwe modules 'Wij Gebaren' voor ouders ontwikkeld vooral omdat ouders aangeven dat ze echt gebarentaal wilden leren en geen losse gebaren. Van losse gebaren is het moeilijk om te inschatten wanneer en hoe ze in context gebruikt kunnen worden. Het wordt dan een soort halve taal. Ouders vroegen in 2011 of we een systeem konden maken dat gebarentaal leren makkelijker, meer toegepast en completer konden maken. Dit met de achterliggende gedachte dat Gebarentaal leren net zo gelijkwaardig is als gesproken taal. Het is net zoveel een taal.

Als systeem hebben we gekozen voor de Europees Referentie Kader oftewel: ERK. ERK wordt al lang gebruikt bij 28 gesproken talen zoals het Frans, Engels en Duits. Sinds 2009 is ERK voor het eerst toegepast in Ierse Gebarentaal in Ierland. In 2013 volgt Nederland voor Nederlandse Gebarentaal.


↝Wat is ERK

In het kort is ERK een taaltrappensysteem. Als tweede taalleerder begin je helemaal onderaan de trap. Al doende en lerende ga je een treetje hoger en bereik je A1. Bij verdere taalbeheersing kom je op A2 etc. Al deze trappen zijn gekoppeld aan taaldoelen. Als je bepaalde taaldoelen heb behaald binnen het ERK-systeem, mag je een trede hoger en verder leren.

De treden hebben elk een eigen label die definieert wat voor soort taalgebruiker je bent/gaat worden:

  • C2 Gevorderde gebruiker: Beheersing
  • C1 Gevorderde gebruiker: Effectief
  • B2 Onafhankelijke gebruiker: Uitzicht
  • B1 Onafhankelijke gebruiker: Drempel
  • A2 Basisgebruiker: Tussenstap
  • A1 Basisgebruiker: Doorbraak
ERK-taaltrap
ERK-taaltrap


Iedere trapje (zie figuur) heeft een groep doelen. Deze doelen heten “ik-kan” doelen en zijn gekoppeld aan verschillende thema’s in domeinen en categorieën. Deze beschrijven de thema’s in het dagelijkse leven. In het ERK-systeem zijn er 4 domeinen (persoonlijk, publiek, professioneel en educatief) en 7 categorieën (plaatsen, instellingen, personen, dingen, gebeurtenissen, activiteiten en video’s) gegroepeerd.

Als ouder krijg je in ieder les “ik-kan” doelen. Tijdens de les werk je in verschillende thema’s aan deze doelen. Aan het einde heb je ze in principe geoefend. Dan ga je thuis verder oefenen via huiswerk en praktisch toepassen in thuissituaties. Als je verder in de cursus komt zal je merken dat je steeds meer van jezelf kunt zeggen: “Ik kan…x” bijvoorbeeld:

“Ik kan mijn zoon vragen om zijn mening.”

“Ik kan uitleggen waarom mijn eigen mening dit of dat is.”


Je verzamelt dus steeds meer “ik kan” doelen en bouw je je vaardigheden zodoende uit.